znak Božic
 Co se děje...
RETRO: Vzpomínka na Miroslava Bernata
Kooptací poslanců Ing. Z. Čurdy a J. Fojtíkové do Rady obce a kooptací několika poslanců (např. Miroslava Rezka či Jaroslava Komínka) do zastupitelstva obce skončila první fáze polistopadových změn v rámci naší obce. Současně s přípravou parlamentních voleb v červnu 1990 se i na vesnicích konstituovaly základy politického života. Předpokládalo se, že i zde bude fungovat systém známý z dob první republiky, tzn. působení více politických stran. Vedle Občanského fóra (OF), které bylo považováno za hnutí, působila v Božicích kromě KSČM též Československá strana socialistická (ČSS), brzy byla vytvořena místní organizace Československé strany lidové (ČSL, pozdější KDU-ČSL) a na jaře 1990 se začala formovat Československá strana zemědělská (ČSZ). Až po volbách - počátkem roku 1991 - pak byly ustaveny místní kluby Občanské demokratické strany (ODS) a Občanské demokratické aliance (ODA). Dost sympatizantů měli v naší obci Sládkovi republikáni (SPR-RSČ) a určitě i další strany a hnutí.
Do prvních polistopadových komunálních voleb šla v Božicích čtyři volební uskupení: Číslo 1 si vylosovala Koalice ČSZ+ČSL, č. 2 ČSS, č. 3 OF a č. 4 KSČM. Ne všechny kandidátky byly úplné, a tak do 15-ti členného zastupitelstva kandidovalo celkem 42 božických občanů.
Z volebního vítězství se mohlo radovat Občanské fórum, které získalo 6 mandátů. I přes vítězství však toto uskupení neobsadilo post starosty, ale v osobě Jaroslavy Fojtíkové získalo funkci místostarostky. Do funkce starosty zvolilo zastupitelstvo lídra Koalice ČSZ+ČSL Ing. Zdeňka Čurdu. Radními se stali MUDr. Josef Leisser (OF), Jindřich Solař (Koalice ČSZ+ČSL) a Jindřich Šebeček (KSČM). V zastupitelstvu zasedli dále zástupci OF: Josef Fňukal, Miroslav Bernat, dr. Josef Fila a Ivan Hudec, Koalice ČSZ+ČSL: Lubomír Jandásek, Zdeňka Jandásková a Jana Baráková a KSČM: Jana Chlubnová, Jaroslav Čada a Oldřich Bojda.
Pro mě osobně však zůstane navždy „vítězem“ těchto prvních svobodných voleb pan Miroslav Bernat. Měl jsem možnost s tímto vzácným člověkem mockrát diskutovat, vím, jak ho znepokojovaly různé negativní společenské jevy té doby a vím taky, že byl docela zklamán z nefunkčnosti Okresního shromáždění zástupců, kam byl za obec Božice zvolen. Jeho předčasného odchodu byla nesmírná škoda a schází nám od té doby všem.


Připravil Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky