znak Božic
 Co se děje...
Znáte svého pastýře?
Byl jsem nedávno požádán, abych fotografií zachytil poslední cestu jednoho božického občana. Nebyl jsem samozřejmě sám. Měl jsem možnost poměrně zblízka sledovat P. Marka Orko Váchu, našeho současného pana faráře.
Sympatický mladý muž, který má svoji domovskou farnost v Lechovicích převzal před časem i naši božickou farnost. Znal jsem jméno tohoto kněze ze stránek Katolického týdeníku, byl jsem na půlnoční mši, ale až nyní jsem si dal tu práci, abych se o něm dozvěděl něco více. A musím říci, že jsem byl velmi, ale velmi příjemně překvapen! Nebudu se zde rozepisovat, co – kdy – kde a jak! Za Mgr. Marka Orko Váchu Ph.D. hovoří nejen jeho kněžské působení, ale už nyní za něj hovoří i jeho dílo. A že jsou jeho názory dosti nekonvenční a odvážné? Myslím, že jen člověk s čistým otevřeným srdcem může i jako kněz vystupovat jako jeden z nás, jako obyčejný člověk, který se nebojí veřejně sdělovat své myšlenky, názory a postoje.

Kdo je Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Narodil se v roce 1966 v Brně, je katolickým knězem. Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky.

Vydal následující knihy: Šestá cesta, Návrat ke Stromu života, Poslední země, Tančící skály

Nakladatelství Cesta vydává v současné době Stolní kalendář 2009 s texty P. Marka Orka Váchy, s katolickým kalendáriem, s barevnými fotografiemi na každý týden, s informacemi RADIA PROGLAS a TELEVIZE NOE, s uvedením textu evangelia na každý den, s přehledem prázdnin a volných dní, s přehledem týdnů žaltáře, s pracovním kalendáriem. A to za 52 Kč.

A na závěr ještě malá ukázka názorů M.O.Váchy publikovaných na webu:

Katolicismus moravský a český (výtah z textu)
O moravském katolicismu se nikde v katolických novinách nedočteme, je to ledovcová řeka, která teče pod povrchem, ale je široká a silná. Katolickými novinami se nesmíme nechat zmást, neboť, jak známo, je píší pražští intelektuálové pro moravské katolíky a na Moravě se ví, že život je jinde.
Pravda, víra na Moravě je občas smíchaná s pověrami, občas trochu s pohanstvím a je schopna do sebe vstřebat různé proudy a směry.
Moravský katolík je připraven zemřít mučednickou smrtí, ale nedělá kolem toho tolik povyku a nezve k této příležitosti kameramany.
V Praze by možná kněze odmítajícího podávat svaté přijímání na ruku postavili mimo službu. Na Moravě faráři podávat na ruku odmítají, známý farář mi dokonce svěřil svěží postřeh, že povodně na Moravě v roce 97 časově odpovídaly zavedení podávání na ruku.
Když se slepý rakouský poutník umyl v naší lechovické studánce a po návratu do Rakouska viděl, nedělá se kolem toho žádný humbuk, vždyť takové věci se dějí a patří do řádu světa, spolu s anděly, vílami a zjeveními mrtvých. V Praze by se taková věc nemohla stát, neboť v Čechách již víly nežijí.

Pražští katolíci volí buď ODS, zelené, lidovce nebo ČSSD a faráři před volbami opatrně nabádají, aby volili moudře. Na Moravě se faráři nepotřebují obtěžovat: víra v tradici, v Boha a v lidoveckou partaj tvoří pevný monolit, nezávislý na tom, co se v Praze děje. Politická orientace je otázkou víry, ne rozumářství a je naprosto nezávislá na konkrétních krocích konkrétních stran. Politika se ostatně řeší dole ve sklepě.

Pražskému zpovědníku penitenti ze široka otevírají své nitro, jedná se spíše o dlouhý a hluboký rozhovor, pocity jsou důležitější než skutky a celá liturgie svátosti smíření je běh na dlouhou trať. Na Moravě chceme slyšet hlavně hříchy, stručně a jasně, a svátost delší než tři minuty je považována za exces. Copak nevidíte tu frontu?

Celý příspěvek najdete na
http://www.umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?autor=12

Připravil Mgr. Ladislav Nevrkla