znak Božic
 Co se děje...
Stalo se 5: Do roka a do dne (únor 1948)
1. Poslední schůze zastupitelstva před únorovým převratem roku 1948:
Schůze pléna MNV v Božicích dne 13.února 1948 se zúčastnili: Paděra (předseda), Kudlička (místopředseda), Macek, Balousek, Smrček, Jandásek, Crhonek, Vaněk, Mazour, Krátký, Vlachynský, Klíč, Drmola, Mach, Mařicová, Čalkovský, náhradník Opletal (za chybějícího člena Šíbla). Chyběl Navrátil.

2. Zasedání zastupitelstva za měsíc po únorovém převratu roku 1948:
Schůze pléna 23.března 1948 v hostinci pana Daňka se zúčastnili: Paděra (předseda), Mařicová, Opletal, Klíč, Vlachynský, Mach, Prášek, Šebela, Župka, Drmola, Krátký, Čalkovský, Mazour, Řezáč, Michal, Havlíček (náhradník). Chyběli Kopr a Šíbl.

3. A do roka a do dne:
Schůze pléna MNV dne 3.února 1949 se zúčastnili: Krátký (předseda), Grycová, Čalkovský, Šebela, Lapčík, Drmola, Opletal J., Pavlík Ed., Michal, Nevídal, Prachař, Zelníček, Klíč a Prášek. Omluven Konupčík. Šíbl mezi náhradníky.

Pozorný čtenář už určitě zjistil, že nejtvrdší zásah akčního výboru byl proveden hned po 25. únoru 1948, kdy byli z MNV odstraněni zástupci nekomunistických demokratických stran: místopředseda MNV Josef Kudlička, všichni dosavadní zástupci z Kolonie: Petr Macek, Karel Balousek, Štěpán Jandásek a Ladislav Smrček a dále Antonín Crhonek a František Vaněk. Jednalo se téměř o 40% členů obecního zastupitelstva!
A do roka a do dne? Z komunální politiky „bylo odejito“ několik dalších členů zastupitelstva . z řad KSČ: Mazour, Mařicová, Navrátil a sociální demokracie: Mach.

Poúnorové čistky v režii akčního výboru „přežili“ do roka a do dne pouze tito funkcionáři: František Krátký (povýšil koncem roku 1948 na starostu), Antonín Klíč (původně sociální demokrat), Karel Drmola, na několik měsíců se vrátil Robert Čalkovský a záhy se načas vrátil i Emanuel Mach (v roce 1950 krátce ve funkci starosty). Pro úplnost je třeba dodat, že všech pět bylo ve funkcích už od rekonstrukce obecních orgánů v důsledku květnových parlamentních voleb v roce 1946, což by také stálo za hlubší rozbor. A taky je třeba uvést, že plnoprávnými členy MNV se stali někteří původní náhradníci.

V publikaci o Kolonii z roku 1992 její autoři Zdeněk Jandásek a Ing. Zdeněk Čurda uvádějí: Soužití kolonistů s novými usedlíky je velmi těsné. V únoru 1948 po komunistickém puči dochází ke změnám ve vztazích mezi obyvateli. Kolonisté jsou vyloučeni z pléna MNV. Ve štvavé kampani jsou označováni za kulaky, nepřátele vesnického lidu. Začíná opět složitá doba.

K fungování zastupitelstva ještě drobné vysvětlení. Plénum MNV (dnešní zastupitelstvo obce) mělo do konce května 1948 18 členů a 18 náhradníků. Pokud se na schůzi nedostavil člen a byl přítomen nějaký náhradník, automaticky mohl hlasovat. Tak byla prakticky schůze vždy usnášeníschopná. Od června 1948 byl snížen počet členů na 15 a pro 15 náhradníků bylo v únoru 1949 stanoveno jejich pořadí.

Dnes je členů zastupitelstva obce rovněž 15 a náhradníci z jednotlivých kandidátek se můžou řádnými členy stát pouze po rezignaci či úmrtí člena zastupitelstva a až po složení slibu. Teprve pak mohou hlasovat.

Zpracováno především podle Knihy zápisů ze schůzí správní komise a později místního národního výboru.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Připravil Ladislav Nevrkla


 
Schůze zastupitelstva se konaly v Daňkově hostinci (dnešní budova kina).
Pro zvětšení klikněte na foto.