znak Božic
 Co se děje...
Světlana 43: Jak to všechno začalo v Božicích
Komunisti zrovna slavili první výročí Vítězného února a na plese v Jiráskově domě v božické Kolonii požádal za řeči řezník Smetana příslušníka křídlovické stanice SNB Antonína Švarce o návštěvu se slovy, že pro něho něco má.
To něco byly letáky, které byly na území republiky – zvláště v místech, kde měla Světlana zázemí – rozhozeny v noci ze 24. na 25.2.1949. Smetana Švarcovi tvrdil, že mu přišly poštou.
Ráno 25.2.1949 byl trouben hasičský poplach a hasiči v čele se svým velitelem Josefem Hanušem se sběhli ke zbrojnici, řada z nich s letáky v rukách. Faktem je, že Božice byly plné prohlášení, které štáb Světlany vydal a na cyklostylech rozmnožil. O tom, kdo by mohl mít podíl na této akci v Božicích a Českých Křídlovicích panovaly dohady. Velitel stanice SNB Antonín Nevídal poslal zajištěné letáky na velitelství StB v Mikulově, neboť Božice patřily od 1.2.1949 do okresu Mikulov. Nevídalovo podezření padalo především na rolníka Josefa Kudličku, do 25.2.1948 místopředsedu MNV a předsedu Československé strany lidové, a jeho nejstaršího syna, který žil a pracoval v Brně. Důkazy ovšem neměl a ani Josef Kudlička se neměl k čemu přiznávat, když si ho A. Nevídal zavolal k „pohovoru“ na stanici SNB v Č. Křídlovicích. Důležité bylo, že Nevídal o svých podezřeních nikoho – ani své nadřízené - neinformoval.
Celou akci s největší pravděpodobností zorganizoval a s pomocí řezníka Smetany i provedl hostinský Antonín Daněk, od Vánoc 1948 člen odbojové organizace Světlana.
Za pár dní nabraly události kolem Světlany na intenzitě i tempu a vyvrcholily před polednem 11.3.1949 pokusem StB o zatčení Antonína Daňka přímo v jeho božickém hostinci. Pokus se nezdařil a z Daňka se stal „člověk na útěku“ a za 14 dní poté exulant. Z utečeneckého tábora v Linci se dvakrát vrátil jako agent CIC. Při svém druhém pobytu v Božicích byl po udání agentem StB zjištěn a při pokusu o zatčení byl podle nedávno získaných materiálů z Vojenského historického ústavu v Praze nad ránem 15.5.1949 u domu nebo přímo v domě Jana Filipa zastřelen.


Mgr. Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky