znak Božic
 Co se děje...
Aktuálně: Kolik nás vlastně žije v Božicích
Průběžně na těchto stránkách sledujeme počet obyvatel žijících v naší obci. Pravidelně se naše údaje o několik desítek lidí liší od těch, které jednou ročně publikuje obecní úřad. Příčinou tohoto rozdílu nejsou nějaké náhlé přesuny obyvatelstva, stěhování, početná úmrtí či narození dětí, ale dva různé způsoby sčítání obyvatelstva.
Ten, který přetiskujeme my, vychází z evidence obyvatel tak, jak je zachycuje Ministerstvo vnitra. Tento způsob sčítání je rychlý, operativní, aktualizuje se průběžně. Od jiného způsobu se v zásadě liší tím, že započítává i lidi, kteří se dlouhodobě zdržují v zahraničí a mají přitom trvalý pobyt hlášený v naší obci. Proto údaje MV ČR udávají v naprosté většině vyšší počet obyvatel než údaje ČSÚ.
Rozpočtová opatření, plat starosty či radních se naopak vypočítávají podle počtu obyvatel tak, jak ho k 31.12. uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). V naší obci bývá o 15 – 25 obyvatel nižší než údaj z evidence obyvatel MV ČR. Letos zatím ještě ČSÚ aktuální údaje nevydal, a tak se zatím musíme spokojit s údaji k 31.12.2008. Podle informací na webu budou aktuální počty obyvatel k 31.12.2009 vydány ČSÚ k 15.03.2010.
Vlastní údaje o počtu obyvatel pak každoročně vydává i Obecní úřad Božice. I ty se však – jak je patrno z následujícího přehledu – rozcházejí se směrodatnými údaji ČSÚ i operativními údaji Ministerstva vnitra.
A jaký je tedy aktuální stav:
Podle evidence obyvatel MV ČR k 12.2.2010:
Božice – 1545 obyvatel, z toho 755 mužů a 790 žen
Podle ČSÚ k 31.12.2008 (k 31.12.2009 ještě údaje nevydal):
Božice – 1526 obyvatel, z toho 745 mužů a 781 žen
Podle údajů OÚ Božice k 31.12.2009:
Božice – 1515 obyvatel (k 31.12.2008 – 1488 obyvatel), údaje o počtu mužů a žen nebyly zveřejněny.

Přesto si myslím, že rozdíly mezi všemi údaji jsou v naší obci téměř zanedbatelné A tak až se vás někdo zeptá, kolik mají Božice obyvatel, nepochybíte, když řeknete, že zde žije přes 1500 lidí. A to je docela slušný počet, který už je někde vidět. Třeba ve fotbale. Tolik fotbalových družstev určitě nemají v žádné vesnici okresu Znojmo a troufám si říct, že s výjimkou Znojma a Mor. Krumlova ani ve městech.


Připravil: Ladislav Nevrkla

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky