znak Božic
 Co se děje...
Zastupitelstvo ve víru mokřadu
Ani 16. zasedání zastupitelstva se nevyhnulo kontroverznímu tématu posledního roku, kterým je stavba mokřadu č. 2. Tentokrát se stal terčem útoku zastupitel ing. Jaroslav Vařák, jenž byl starostou obce obviněn, že po obci šíří nepravdy o budování mokřadu, o neschválených změnách ve tvarech rybníčku a tůněk a vyčítány mu byly i další marginální věci.
Než jsme se však dobrali až k tomuto bodu, prošly bez většího vzrušení všechny přednášené body programu. Zprávy finančního a kontrolního výboru byly z poloviny jak přes kopírák a poslouchat, jak chce kontrolní výbor cosi po komsi vymáhat, je skutečně jen pro otrlé.
Ivan Hudec ve své zprávě za komisi životního prostředí informoval, že vloni bylo vytěženo 76 m3 dřeva z obecních lesů, výsadba nebyla provedena žádná, nová oplocenka bude až letos na podzim (s výsevem dubů), pro naprostý nezájem občanů nebude letos těžba žádná. Kolem nového mokřadu bude vyseta tráva a bude provedena výsadba dřevin. Stále nedokončená zůstává úprava mokřadu č. 1, kde chybí přechodové můstky, vyhlídkové posedy a další kdysi projektované věci (psali jsme o tom vloni v létě). Chaotické parkovací plochy na zeleni u Relaxu a kulturního domu, by měly podle jeho vyjádření dostat jinou podobu. Hodně času věnoval dešťové kanalizaci zanesené pískem a ukradeným poklopům u Bety. Zmínil se taky o zajímavém „dárku“ do majetku obce, kterým je zchátralá budova blízko bývalého mlýnského náhonu (budu jí věnovat časem malé historické okénko).
Pan starosta nás informoval o tom, že okolo dolního hydroglóbu (k.ú. České Křídlovice) chce dr. Jarco z Hrušovan n. Jev. na svých pozemcích stavět solární elektrárnu (bylo zastupitelstvem schváleno). Rada odmítla žádost Racing Teamu Znojmo na pronájem bývalé krosové dráhy. Tu budou mít i s klubovnou a hřištěm k dispozici mladí hasiči. Náklady na rekonstrukci ostudného sociálního zařízení v kulturním domě byly naceněny na 336 145 Kč s DPH. Obecní pokladna na to prý nemá, tak podáváme opět žádost o dotaci. Bez ní se nic renovovat nebude. Připravuje se rekonstrukce ubytovny, která je zřízená z bývalé obecní knihovny, Místnost bude rozdělena na polovinu, se dvěma vchody. Stavební výdaje jsou vyčísleny na 64 000 Kč a vybavení na 20 000 Kč. Na veřejně prospěšné práce je přislíbeno od 1.4.2009 (původně to mělo být od 1.3.) šest míst pro muže a jedno pro ženu. V radě obce jsou prý rozpolceni, jestli koupit pračku a sušičku do Relaxu (např. na praní dresů všech fotbalistů a pod.). Nějak tomu nerozumím: když je radních pět, tak při rozpolcení je jich 2,5? Nivě, Břežanské dopravní společnosti a nevyplaceným odměnám za minulé roky jsou věnovány samostatné články.
Několik věcných dotazů k předloženým rozpočtům na rok 2009 měl zastupitel Karel Hala. Např. položka výdaje Vodní díla – rybník, mokřad má plánovanou výši 510 600 Kč, nebo Kino 273 400 Kč (prý na opravu střechy, která je v dezolátním stavu). V rozpočtu příspěvkové organizace Služby Božice byl schválen příspěvek zřizovatele (obce) ve výši 1 200 000 Kč.
Emotivní vystoupení pana starosty proti ing. Vařákovi ve věci mokřadu se snažil krotit místostarosta ing. Čurda. Navíc ještě dodal, že rozpočet není z čeho navýšit a že nejsou žádné rezervy. Na letošek tak obec nemá naplánovanou žádnou investiční akci. K tomu radní dr. Leisser přitakával se slovy „tučné roky skončily, daně nám nejdou, musíme na tři čtyři roky přibrzdit, počkat.“ Tak jsem si vzpomněl, že jsem totéž navrhoval už před několika lety, abychom neprohlubovali zadlužení obce. Tehdy mě málem někteří obrazně řečeno ukamenovali. Prý se musí pořád něco budovat a na dluhy prý neprší. Asi jak kdy.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Zpracoval Ladislav Nevrkla, zastupitel obce