znak Božic
 Co se děje...
Zastupitelstvo 22: Bylo nebylo a co nebylo bude?!
Poslední (22.) zasedání zastupitelstva naší obce mělo být především o financích. A to jak o těch loňských (výsledky hospodaření obce, ZŠ a MŠ, audit roku 2009), tak těch letošních (schvalovaly se návrhy rozpočtů na rok 2010, a to obce a DSO Niva a návrh závěrečného účtu DSO Niva). Chyběla pouze zpráva o hospodaření Služeb Božice.
Že to nakonec zase skončilo u „politiky“, už asi ani nikoho nepřekvapilo. Témata zůstala dvě: kanalizace a „Světlana“! Zatímco u kanalizace se dokonale obnažila dlouhodobá schizofrenie, u Světlany došlo k pokusu o silové řešení. Obojí je špatně a jenom to dokládá naprostou současnou krizi „politických elit“ v České republice, a to i na té komunální úrovni. O kanalizaci se podle pana starosty ještě momentálně „hraje“ a rozhodnutí prý padne v polovině dubna. Podle výsledku pak eventuálně rozhodneme, v jakém rozsahu bude provedena v roce 2010. O „Světlanu“ se hraje taky. Na minulém zastupitelstvu jsme si odhlasovali, že rozhodneme až nyní. Místo toho však rada zastupitelstvo obešla a rozhodla sama. Stanovisko k této záležitosti zasílám k rukám pana starosty.
Oblast umění má neskutečné možnosti vyjádřit jakoukoliv momentální situaci. Já bych v tomto duchu tu naši označil jako „Largo desolato B moll“.


Mgr. Ladislav Nevrkla, zastupitel obce

Foto autora


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky