znak Božic
 Co se děje...
Poločas rozpadu: Nejnovější současná fáma
Docela mě překvapilo, když jsem byl během víkendu několikrát dotazován, jak je to teda s tím odvoláním starosty (viz Diskuzní fórum Nejnovější božická fáma)?
Protože nemíním dál přiživovat různé spekulace, nepřesnosti a nepravdy, rád bych toto téma uzavřel. Situace se má tak: Odvolat starostu (ing. Klíč), místostarostu (ing. Čurda), nebo kteréhokoliv člena rady obce (dr. Leisser, dr. Baráková, I. Hudec) může pouze a jenom zastupitelstvo obce, a to nadpoloviční většinou zvolených zastupitelů, tj. minimálně osmi hlasy. Zvolit jejich nástupce může zase pouze zastupitelstvo a to rovněž nadpoloviční většinou hlasů. Ovšem do funkce může být zvolen pouze někdo z aktuálních členů zastupitelstva (kromě pěti uvedených jsou to v současné době: S. Baráková, dr. Fila, ing. Leisser, J. Fojtíková, Mgr. Nevrkla, K. Hala, J. Kudlička, J. Solař, ing. Vařák a dr. Hnízdilová). Nikdo jiný.
Kdyby někdo z nich na svůj mandát rezignoval, nastoupil by po složení slibu náhradník z jeho volební strany. Nemá proto pravdu dr. Leisser, který tvrdí, že volební strany fungují pouze před volbami, a pak už si každý zastupitel dělá, co chce. Dokladem toho, že tomu tak není, je nejen případ J. Peterky, za kterého nastoupila první náhradnice jeho volební strany dr. Hnízdilová, ale i nástup Ing. Vařáka po úmrtí zastupitele J. Kapani. Jen tak pro zajímavost připomínám, že prvními náhradníky na jednotlivých kandidátkách jsou v současné době: Otilie Pavlíčková, Ing. Rudolf Žilík, Dagmar Szabóová, Jan Szabó, Jaroslav Čada a Marian Kvarda.
Je proto bezpředmětné rozšiřovat po obci fámy, že funkci starostky bude vykonávat paní Anna Hříbková. Nemůže, protože v posledních volbách vůbec nekandidovala.
Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky