znak Božic
 Co se děje...
Okénko osobností: Před 100 lety se narodil Josef Waas
V novodobé historii naší obce nemáme zatím vůbec „zmapovány“ osobnosti, které v naší obci žily, byly, pracovaly, naši obec něčím proslavily, udělaly ji známou v okolí i v širším regionu.
Rád bych tento dluh lidem, na něž se nezapomíná, splatil a doufám, že se mi podaří dát časem dohromady takové množství zajímavých medailonků, že bude stát za to, vydat je i knižně. Budu moc rád, když od vás dostanu tipy na takové lidi a ještě raději, když mi k těmto osobnostem poskytnete nějakou zajímavou informaci. Jsem připraven průběžně tato „okénka“ tisknout též v Novinách Niva.

Josef Waas: Jak rozdávat radost
S koncem letošního roku si připomínáme jedno výročí, o němž většina občanů Božic ani neví. Není se na jedné straně co divit, na straně druhé je to škoda. A tak se pokusím toto opomenutí napravit.
Dne 29.12.1909 se v české obci Olbramkostel ležící asi 10 km severozápadně od Znojma narodil jako šesté dítě (ze sedmi) manželům Waasovým syn Josef. Ač pocházel z rodiny kováře, vyučil se ve Znojmě stolařem. Tam se poprvé výrazněji projevily jeho výtvarné a řezbářské sklony. Jak mi v roce 2002 vyprávěla v rozhovoru pro Noviny Niva jeho dcera Magda Králová, venkovský život, koně a řezbářské práce procházejí celým jeho uměleckým dílem.
Když se v roce 1946 rozhodl Josef Waas s manželkou odstěhovat do Božic, nešel tak docela do neznámého prostředí, neboť zde byla provdaná jeho sestra. V domku, který dodnes stojí v hlavní božické ulici (na jejím konci stával dvojdomek – tzv. prelátova vila a Thavonovo), prožil celý život. Během několika let získal ještě sousední budovu postavenou ve 20. letech z bílých neomítnutých cihel vyráběných od roku 1922 v bývalé Ottově cementárně a vápence (dnes areál Prefy).
Josef Waas byl velice činorodým člověkem s širokým rozhledem a vlastními názory. Je to patrné třeba i z jeho zápisů v božické kronice, kterou v letech (tuším) 1946 – 1951 psal. Nemusíme s jeho názory vždy souhlasit, ale jsou jasné a čitelné a mně osobně tím byl velmi sympatický. A tak díky němu víme aspoň něco o této kapitole božické historie. Angažoval se i ve veřejné činnosti a pomáhal zakládat božické zemědělské družstvo jako předseda přípravného výboru a předseda JZD III. typu v letech 1949 – 1950. Ani tady asi nebude náhled na jeho činnost jednoznačný. Když jsem v roce 1995 psal publikaci o Božicích, tak vzpomínali Kolonisté, že ono „združstevňování“ neprobíhalo zrovna podle jejich představ. O veřejné dění se zajímal do posledních chvil svého života. Ten se uzavřel před 20-ti lety 23.8.1989.
Je velmi mnoho božických občanů (a bývalých občanů), kteří mají výtvarné výrobky Josefa Waase doma. A nejsou to jen obrazy (většinou krajinky, kytice, slunečnice a zátiší), ale jsou to též řezbářské věci do vinných sklepů, rámy obrazů, kryty na topení, rozmanité „myslivecké“ výtvory i drobné reliéfy. Když jsem se paní Magdy ptal, kterého jeho obrazu si nejvíc cení, bez zaváhání mi řekla, že je to Noční kaplička na božické návsi. „K tomu, že je obraz působivý a takový kulisovitý, přispěla noční atmosféra osvětlené kapličky, kterou jsme denně vídali. Je to jeho nejslavnější a znalci nejvíce obdivovaný obraz,“ řekla mi tehdy. Docela by mě zajímalo, co by pan Waas říkal současné úpravě kapličky. Z jeho obrazu je patrné, že tehdy byla celá ve světlejších a jasnějších barvách. A tak si myslím, že by se mu ta dnešní podoba docela líbila, i když jeho nejmilejší barvou byla žlutá.
Rád bych ještě upozornil na jednu zálibu, o které se už dneska taky asi moc neví. A možná, že o ní hodně pamětníků ani nevědělo za jeho života. Pan Waas byl totiž nadšeným stoupencem a propagátorem esperanta, umělého mezinárodního jazyka. Aktivně se zapojoval do činnosti znojemské pobočky Klubu esperanta a doma se i v pozdním věku esperanto učil.
Josef Waas byl obyčejný lidový člověk. Tvořil, pracoval a žil srdcem a přesvědčením. Celý život chtěl lidem rozdávat radost. Jestli se mu to podařilo nechť posoudí ti, kteří ho znali.

Waas,Josef - malíř

* 29.12.1909 - Olbramkostel
+ 23.08.1989 - Božice

Místa působení: Božice, Olbramkostel

Životopis:
Josef Waas se narodil v Olbramkostele jako šestý ze sedmi dětí. Pocházel z rodiny kováře, ale sám se vyučil ve Znojmě stolařem. Tam se také poprvé projevily jeho výtvarné a řezbářské sklony. Venkovský život, koně a řezbářské práce procházejí celou jeho uměleckou tvorbou. V roce 1946 se přestěhoval do Božic a zůstal zde až do konce života.

Dílo:
27. 4. -3. 5. 2002 proběhla v Božicích výstava díla Josefa Waase. Většinu obrazů tvořily skicy Božic, krajinky a zátiší, nechyběly ani obrazy koní.

Literatura:
- Noviny Niva, 3/2002, s.1, 4.
- Znojemský týden, 29.4.2002, s.3.


Připravil Ladislav Nevrkla


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.