znak Božic
 Co se děje...
Aktuální foto 5:Sběrna ze starého do nového
Po desetiletích opustila sběrna druhotných surovin objekt u bývalého „smeťáku“ a v současné době se pro ni upravuje prostor v obecním areálu u bývalé křídlovické kovárny. České Křídlovice tak získávají v krátké době další nepřehlédnutelný provoz.

(lan)


Vedle bývalé byla v roce 2007 zahájena výstavba rodinných domků (foto: listopad 2007)
 
Takto ještě nedávno vypadal areál sběrny (foto 3.3.2008)
 
V půli dubna byla zahájena likvidace staré sběrny
 
V půli dubna byla zahájena likvidace staré sběrny
 
V úterý 22.04.2008 již bylo odstraňování sběrny dokončováno
 
V úterý 22.04.2008 již bylo odstraňování sběrny dokončováno
 
Jako by tady nikdy ani nestála ...
 
Bývalá kovárna je ukázkou dřívější typické venkovské architektury v Božicích
 
Objekt byl v roce 2007 opraven a bude též sloužit místním hasičům
 
Nová sběrna bude brzy otevřena v tomto areálu