znak Božic
 Co se děje...
Právo na informace o činnosti rady obce
Ve Znojemském deníku byl 4.12.2007 otištěn polemický článek redaktora Davida Grossmanna pod názvem Chcete znát usnesení rady? Podejte si žádost!
Ve zprávě se uvádí, že město Znojmo patří ke čtvrtině měst, která nezveřejňují usnesení své rady na internetu. Vyplývá to z výzkumu obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost, kterou řídí bývalý poslanec Oldřich Kužílek.
V Moravském Krumlově nebo Hrušovanech nad Jevišovkou není žádný problém vědět, o čem jednala městská rada na svém posledním zasedání a jak se radní v jednotlivých bodech rozhodli. Zájemce od těchto informací dělí jen chvilka na internetu.
A jakou máme zkušenost v Božicích?
Činnost obecních orgánů je tu na webových stránkách prezentována více než skromně. O činnosti rady obce pak zde nenajdeme zhola nic. Na moje písemné návrhy k jednání ZO nebylo na posledním zastupitelstvu příliš reagováno. Jeden z návrhů se týkal právě webové prezentace obce.
V písemné odpovědi ze dne 02.11.2007 mi bylo sděleno, že čtyři z mých sedmi návrhů budou projednány na zasedání ZO 15.11.2007. Bohužel skutečnost byla jiná. V uvedený den nebyl na jednání zastupitelstva předložen ani jeden z mých sedmi návrhů, a tak jsme se ani nedostali k diskuzi na danou problematiku. Členům zastupitelstva tak nezbývá, než občas zajít na obecní úřad, vyžádat si zápisy z rady a přečtou-li rukopis zapisovatele, tak si zápis z jednání rady obce přečíst. Skutečně moderní forma prezentace obecních orgánů a komunikace s občany!

(lan)