znak Božic
 Co se děje...
Aktuálně: Pozvánky a oznámení
Aktuálně nejbližší je zápis dětí do 1. ročníku základní školy v Božicích pro školní rok 2010/2011. Zápis se koná ve čtvrtek 4.2.2010 v době od 13:30 do 17:00 h v budově ZŠ Božice.

14.01.2010 byl zahájen plavecký kurz plaveckého sdružení Hastrmánek ze Znojma. Případní zájemci ať se ještě obrátí na vedoucí kurzu Ivanu Nevrklovou, mobil 777 191 611.

Nadále zůstává v platnosti opatření Lékárny na hřišti v Božicích se změnou pracovní doby. V některých dnech je doba prodloužená a ve středu je v lékárně zavřeno.

Kino Marta vyhlásilo soutěž Amatérský dokument. Bližší informace najdete na plakátech, v Infocentru Niva v Božicích i na připojeném fotu. Uzávěrka autorské soutěže je až 1.6.2010.

Zahájeno bylo zjednodušené územní řízení, které se týká přeložky části vodovodního přivaděče skupinového vodovodu Božice – Hevlín v k.ú. Božice. Podrobnosti najdete na http://www.bozice.cz/file.php?nid=2390&oid=1662669

Stavební odbor MěÚ Hrušovany n. Jev. zveřejnil návrh výroku územního rozhodnutí o umístění vrtné studny jako zdroje pitné vody pro chov skotu v k.ú. Božice. Podrobnosti najdete na http://www.bozice.cz/file.php?nid=2390&oid=1667376

V rámci projektu „Poznej svého policistu“ se na http://www.policie.cz/clanek/oop-hrusovany-nad-jevisovkou-obvodni-oddeleni-hrusovany-nad-jevisovkou.aspx představuje Obvodní oddělení Hrušovany n. Jev.
Pro Božice a Velký Karlov je územně odpovědný policista pprap. Miroslav Blecha, telefon: 974 641 852, Božice,Velký Karlov.


Informace připravil (lan)


Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.