znak Božic
 Co se děje...
3. zasedání ZO
   Jednání se zabývalo především dvěma body programu:
1) Schválení zadání 2. změny územního plánu
2) Dokončení voleb do výborů zastupitelstva obce
    V rámci návrhu na změnu územního plánu byly vyřazeny jako nevhodné lokality: u "jezírka Pískovna" (nevhodná pro průmyslovou zónu výstavba větrných elektráren), část autodromu (jako záplavové území v šíři 25 metrů zůstane pro potřeby SDH Božice) a lesík u bývalého "smeťáku" za školou (nevhodné pro výstavbu rodinného domku). Pro změnu se vyslovila těsná nadpoloviční většina 8 zastupitelů, proti nebyl nikdo, 5 zastupitelů Klubu Pro Božice se hlasování zdrželo, neboť jim vadilo zachování průmyslové zóny u Donáta (pro výstavbu solární elektrárny) a plochy za ní (pro výstavbu bioplynové stanice).
    Volby do výborů probíhaly podle scénáře navrženého radou obce. Protinávrh na kontrolní výbor ve složení Fojtíková (předsedkyně), Hala, Kudlička, mgr. Nevrkla, ing. Leisser byl odmítnut v poměru 5:8.
    V následné volbě a dovolbě byli zvoleni:
a) předseda finančního výboru dr. Leisser a dále členové dr. Fila, dr. Hnízdilová, O.Pavlíčková a K.Kučera (oba kandidovali za Nestraníky pro Božice)
b) předsedkyně kontrolního výboru dr. Baráková a členové J. Solař, J. Fňukal (kandidoval za nestraníky pro Božice), J.Kašpárek (kandidoval Za soustavný rozvoj obce) a A.Hříbková (nekandidovala).