znak Božic
 Co se děje...
Silvestrovské perly a perličky z dávných dob
Zasedání zastupitelstva obce nemusí být nutně vždycky nudné a nezajímavé. Vybrali jsme pro tentokrát několik zajímavých (možná až úsměvných) bodů, které byly kdysi dávno projednávány na zasedáních obecních orgánů. V žádném případě se nejedná o zesměšňování. Spíš o připomenutí toho, čím také naši předkové v dané době žili.

Pro přehlednost uvádíme datum zasedání a vybraný bod programu.

18.1.1946: Poplatek pro vybírání skočného stanoven na 100 Kčs za kus a 10 kg krmného obilí.

2.3.1946: Živnost holičskou v Božicích obsadit jiným holičem, neboť holič, co provádí živnost, je neschopný a nevyhovuje.

8.5.1946: Paní V.H. žádá o přidělení: železný sporák, skříň, stolek, židle, umývadlo a 1 trakač z čísla 196. Přiděleno.

17.5.1946: Zákaz bourání všech stavení až do zjištění správní komise.

31.7.1946: Od ONV obdržen poukaz na 600 kusů cigaret pro nejpilnější zemědělské pracovníky. Rozhodnuto rozdělit mezi všechny občany – kuřáky.

19.9.1946: Všechny politické strany v Božicích žádají odvolání předsedy rolnické komise p. V.K. Důvod: V podnapilém stavu přišel na úřad a nemístnými výrazy a způsoby napadl pí O. a předsedu MNV způsobil tím veřejné pohoršení a projevil nedůvěru vůči jmenovaným veřejně, kdy většina občanů přišla za úřední záležitostí.

23.11.1946: Obecní mrchoviště umístěno v lesíku směrem k nádraží.

22.2.1947: Rozhodnuto, aby bylo zakročeno proti osobám, kteří se nezúčastní odhazování sněhu.
V kanceláři MNV stanoví se úřední hodiny pro strany každý den od 19 do 21 hodiny večer mimo sobotu.

12.4.1947: Schválen návrh na proplácení odměn: předsedovi 500 Kč, pokladníku 300 Kč měsíčně.

18.7.1947: Příděl konfiskátů do vlastnictví MNV: Č.p. 85 pro umístění obecních plemeníků a ošetřovatele.

12.8.1947: Rozhodnuto a všemi přítomnými schváleno: V případě, že by p. Šč. byl přistižen v opilém stavu, že někoho uráží, bude ze služeb obce vypovězen.

16.11.1947: Usneseno napomenout p. F.V., aby se neopíjel a v případě, že by se opilství opakovalo, bude vyloučen z pléna MNV.

13.2.1948: Vzata na vědomí koupě obecního jízdního kola, které jest k dispozici p. Šč., kterému se zakazuje komukoliv obecní kolo půjčit.

23.3.1948: Pan P. podává návrh na zřízení kinosálu v sýpce pana Pavlíka, a to v polovině sýpky směřující k silnici k Božicím.

26.4.1948: Vysloveno uspokojení ze skutečnosti, že jsme od formální demokracie pokročili k lidové demokracii.

30.5.1948: Ježto Josef. S. s manželkou Věrou ze Zlína odevzdali sami jediní bílé lístky, čímž záměrně chtěli poškoditi Božice jako vlasteneckou obec, musejí nejbližším večerním vlakem opustiti obec Božice a vyslovuje se trvalý zákaz navštíviti kdy Božice. Předvolaný bratr Josefa S., Jan, tvrdí, že zlínští příbuzní přijeli v neděli dopoledne, neměl možnosti, aby je poučil o významu vlasteneckých voleb, ježto byl s matkou v kostele a bratr se ženou šli sami k volbě.
Předseda Paděra sděluje případ manželů B. z Božic. Byli usvědčeni z krádeže třešní. Vysloven souhlas, aby byli vyhoštěni z Božic podle usnesení MNV, že se zloději v obci nemohou trpět.

20.11.1948: Všemi hlasy odhlasován návrh: Jmenování p. prezidenta čestným občanem; pojmenování náměstí u kapličky Gottwaldovým náměstím; vysázet alej 52 raných třešňových stromků, která by nesla název Gottwaldova alej.

3.2.1949: Po referátu p. předsedy odhlasováno 8 hlasy pro a 6 hlasy proti, že bude ve zdejší obci provedeno společné hubení krys a potkanů. Nocleh pro osoby provádějící hubení bude zajištěn u p. Šíbla.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Vybral a připravil Ladislav Nevrkla