znak Božic
 
 Diskuzní fórum
volby
Autor: věci veřejné
Datum: 06. 09. 2010, 23:20:55

Uvědomíte si ?e jsou to reakce na va?e články ve va?em soukromém webu jak zde někdo naznačil?Viz : chče?li téma které kritizuje nás zalo? si vlastní stránky...
Tady nastavujete témata a vyhro?ujete vlastně veřejně :jen počkejte a? vyhrajeme volby dáme na světlo kostlivce ze skříní...jako by jste o nich věděli a podsouváte lidem ?e v?e co obec udělala je protizákoné trestné...
Mluvíte zde o zrádcích jako by to byli lidé kteří provedli revoluci za pomoci násilí : to u? jsou praktiky které zavánějí komunistickou vizí 50-let...
Nastolíte téma plot a ani? víte kolik stál (proč by jsme se ptali to není důle?ité...)mluvíte o 100000,- kč a účel je vedlej?í jen kdy? tímto nase...e hodně lidí.
Přečti se si svoje články co jste tu jen od začátku roku napsali a zamyslete se!!!
Kdy? se tu pí?e ve vá? pospěch to se to chrochtá blahem...
Kdy? někdo nesouhlasí to je zbabělec,je to hnus,zneu?ívání...
Vy mů?ete do Nivy taky přispívat a nikdo vás neodmítne!!!Tomu věřím!!!
Nakonec kdosi kdysi řekl : kdo seje vítr sklízí bouři!!!!
Tak se nedivte.

Odpovědět

Re: volby
Autor: xxx
Datum: 07. 09. 2010, 08:06:21

?vásty

Odpovědět

Re: Re: volby
Autor: Pavel Nevrkla
Datum: 08. 09. 2010, 13:28:42

Zateplení ?koly je?tě zastupitelstvo neschválilo, tak?e je?tě veřejně neznáme rozpočet celé akce, tedy ani plotu. Částka 100 000,- je odhad.
Soukromé médium - soukromá pravidla. Veřejné médium - veřejná pravidla. V disciplinární komisi OFS jsem se setkal s přístupem opačným, chtěli pou?ít veřejná pravidla na soukromoprávní vztah. Zapomněli jsme, ?e fotbalový svaz jako takový je soukromoprávní subjekt. Tady zase redakční rada NN zapomněla, ?e obec či sdru?ení obcí (vydavatel) je subjekt veřejnoprávní.
O mnoha kostlivcích přece víme, třeba zanedbané obecně závazné vyhlá?ky, chodníky, silnice. Kostlivec přece neznamená čin protizákonný, je to prostě něco, co bylo zanedbáno, zapomenuto.

Odpovědět

Re: Re: volby
Autor: Karel Kučera
Datum: 07. 09. 2010, 08:41:39

Jen tak pro zajímavost,pod jeden článek se podepí?ete jako ,,a je to tady\" a pod ten stejný článek jen na jiném místě se podepí?ete jako ,,věci veřejné\".Proč se nepodepí?ete vlastním jménem? Pokud si stojíte za svým názorem i kdy? zrovna nechválíte tak čeho se tedy bojíte? Tomu se dá říci jen ?e jste zbabělý/á/ a máte jen strach aby nebylo dotčeno va?e jméno.V?dycky jsem si více vá?il lidí,kteří se podepí?í i kdy? kritizují něco nebo někoho,ne? člověka který se schová za anonym a pak dělá chytrého. Já se va?ich reakcí nebojím i kdy? mě ?piní,ale nebudu nikdy takový ubo?ák abych se před veřejností schoval za anonym.

Odpovědět

Re: Re: volby
Autor: anonymní u?ivatel
Datum: 07. 09. 2010, 08:37:42

jo jo

Odpovědět

Re: Re: Re: volby
Autor: Ladislav Nevrkla
Datum: 09. 09. 2010, 09:58:24

Anonymní u?ivateli (z dob, kdy to je?tě ?lo), zvaný "věci veřejné", dovolím si polemizovat s va?ím tvrzením "Vy mů?ete do Nivy taky přispívat a nikdo vás neodmítne!!!Tomu věřím!!!" Máte pravdu na x %. Já sám jsem poslal do NN dva články na téma sportovně zábavné (Turnaj na ?kárkovce) a popularizační (Záhada bo?ického vota) a články byly oti?těny. Díky člence red.rady Jarce Hudcové, se kterou po celou dobu v tomto směru spolupracuji. Nevím, jestli jsou na tom tak v?ichni, kteří své příspěvky do NN předají či po?lou. To ví jenom redakční rada ve slo?ení Rů?ena Baráková, Jarmila Hudcová, nikdo jiný. Je asi v?em jasné, kdo v redakční radě rozhoduje. Tím se dostávám k vá?nému prohře?ku, k němu? do?lo v posledním čísle NN č.4/2010. Redakční rada vedená Rů?enou Barákovou otiskla na straně 5, pod rozsáhlým rozhovorem s bývalým starostou obce anonymní dehonestující materiál jakési fiktivní paní z Čech. "Paní z Čech" a? si pí?e, co chce, kde chce. Ov?em pokud jí paní Baráková dá prostor ve veřejném médiu, je její povinností, dát okam?itě prostor i napadenému subjektu. Jinak měla udělat jediné: Kdy? nechci dát mo?nost reagovat protistraně, nezařadím do tisku ani uvedený elaborát! Jen?e v tom je právě to čertovo kopýtko: Paní Baráková naprosto vědomě poru?ila zákon! Ale o tom se pobavíme a? na nejbli??ím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovědět

Re: Re: Re: Re: volby
Autor: Pavel Nevrkla
Datum: 09. 09. 2010, 10:13:01

Trochu bych upřesnil: Zákon poru?ila Niva, nikoliv R. Baráková, ale osobou odpovědnou v rámci Nivy za to poru?ení je R. Baráková.

Odpovědět

Re: Re: Re: Re: Re: volby
Autor: Karel Kučera
Datum: 09. 09. 2010, 10:43:30

Nemů?eme hned tvrdit,?e za v?echno mů?e paní Baráková.Dejme jí čas a prostor, a? se na těchto stránkách k tomuto článku v Nivě vyjádří a podepí?e se.Pak mů?eme o tomto problému diskutovat dál.

Odpovědět