znak Božic
 Co se děje...
Z diskuze na 9. zasedání ZO
Hned první bod diskuze, v němž informoval Karel Hala o průběhu jednání o nových cenách vodného a stočného v roce 2008 (viz příspěvek v rubrice Stalo se... ze dne 02.01.2008 Vodné a stočné se zvedá o desetikorunu, viz také příspěvek v naší internetové diskuzi), patřil k těm nejzávažnějším. Kdo očekával nějakou bouřlivější reakci a rozvinutí diskuze, byl zklamán. Vedení obce se k této skutečnosti nevyjádřilo vůbec.
Zajímavý byl příspěvek předsedy komise životního prostředí Ivana Hudce o stavu obecních lesů, o jejich údržbě, výsadbě i těžbě. Konstatoval, že obec má jen 4 ucelené větší plochy vhodné pro těžbu a nemá techniku na zpracování vytěženého dřeva, proto je výhodnější zadat těžbu firmě. Nadhodil i otázku možnosti vytěžit 50 m3 pro občany. Doplnil, že se letos plánuje především údržba výsadby a za loni vytěžené dřevo za Kroutilovým utržila obec 160 000 Kč. Letos by se měl těžit lesík vlevo od cesty na posádku a po těžbě by se měl znovu zalesnit.
Další závažné téma nanesl v diskuzi zastupitel Jan Kudlička, který se dotázal na možnost zřízení kanalizační přípojky pro zájemce z řad občanů bydlících v řadovce u kulturního domu, a to i s výrazným podílem jejich vlastních nákladů. V odpovědích z řad radních obce slyšel informace, že evropské fondy jsou do r. 2013, že máme vydržet a vyčkávat. Dr.Leisser vyzýval k tomu, abychom se nepouštěli do malých akcí a čekali, ing. Čurda pak uvedl, že ČOV jede pouze na 30% a že budeme muset vytvořit novou obecní vyhlášku k likvidaci odpadů, neboť se nepřipojují občané tam, kde již kanalizace vede a že jsme v tomto případě byli příliš liberální.
Další projednávané diskuzní příspěvky nabíraly místy dosti emotivních reakcí a nevedly k žádným výstupům. Jednalo se např. o možnost ukládání inertního odpadu na nějakou schválenou skládku. Prý obec znovu požádá o možnost skládky v prostoru tzv. Baraby. I. Hudec ovšem konstatoval, že nám nikdo žádnou takovou skládku nepovolí. Tak se nám asi budou nadále plnit remízky a různá jiná skrytá místa nebo i cesty (viz z jednání 9. zasedání ZO). Ani v případě možnosti dalšího snížení rychlosti v některých úsecích při průjezdu obcí (např. u domova důchodců, kde občanům praskají zdi rodinných domů) nedospělo k žádnému řešení. Podobně v návrhu je opatření, které se bude týkat parkování vozidel v obci (myšleny především kamiony a autobusy).
Zazněla i informace o církevním majetku, jenž prý asi bude v některých případech převáděn na obce. Naše obec by měla zájem o farskou zahradu, z níž by ráda zřídila oddechovou zónu. Do Křídlovic se rovněž přestěhuje sběrna druhotných surovin, neboť v současných prostorách již byla zahájena výstavba rodinných domů. Nedokončené prostory v novostavbě na hřišti nechá obec nacenit v celkové výši (včetně sociálního zázemí) a teprve poté rozhodneme, co s touto místností uděláme. Původní záměr na cukrárnu stále zůstává ve hře.
Poslední závažnější bod, o kterém se na 9. zasedání zastupitelstva obce jednalo, se týkal dalšího rozvoje obce a připravovaných návrhů na 3. změnu územního plánu. Tomuto tématu se budeme věnovat v samostatném materiálu.

Zaznamenal -lan-