znak Božic
 Co se děje...
Nad 13. zasedáním zastupitelstva
Řada našich čtenářů mi sdělila, že naše stránky čtou taky proto, aby se dozvěděli, co se dělo na zastupitelstvu. Nechci je zklamat a rád se s nimi podělím o vše důležité a zajímavé. Je však třeba upozornit na skutečnost, že projednávaných bodů je poměrně málo, diskuze skromná (tradičně se ptá K. Hala a já), vyprchaly i emoce. Snad až na poznámku radního Ivana Hudce: „Kdo má připomínky, ať je dá dneska a ne aby se to druhý den objevilo na internetu!“ Jestli měl na mysli tyto stránky, musím ho bohužel i tentokrát zklamat.

Co by nás tedy z jednání 13. zasedání zastupitelstva mohlo zajímat? Dotace z Programu obnovy venkova ve výši 32 000 Kč doplněná o 14 000 Kč z obecní pokladny určená na vybavení center obcí bude použita buď novou rozhlasovou ústřednu (bohužel by to celé na slušnou ústřednu ani nestačilo) nebo na zakoupení obecního mobiliáře (reproduktory, odpadkové koše aj.).
Ohlas určitě vzbudí záměr rady obce (zastupitelstvu to bylo pouze sděleno, záměr neschvalovalo, protože se jedná opět o dotaci, tentokrát ve výši 200 000 Kč a vlastních peněz je „jen“ 55 000 Kč) na zbudování nového dětského hřiště. Hřiště je určitě potřeba, velmi diskutabilní je však návrh na jeho umístění (viz foto za článkem) mezi plánovanou cukrárnou a Trávníčkovou zahradou.
Z dotací Místní akční skupiny dostaneme, když to projde na Státním zemědělském intervenčním fondu, taky slušnou sumu – bez pěti tisíc půl miliónu. Opravíme z toho prostranství autobusové zastávky u sýpky (vzniknou zde dva nástupní chodníky a trošku se opraví asfalt) a především začneme investovat do obecního vinného sklepa. Potřebuje prý opravit vstupní klenby a schodiště. A pak bude potřebovat další a další finanční injekce.
Jak to dopadne s umělým povrchem na hřišti za školou, je taky ve hvězdách. Dotace prý by byla jenom 200 000 Kč a nějaký kvalitní povrch stojí minimálně 600 000 Kč. Byli jsme informováni, že v pátek 24.10.2008 bude zahájena výstavba dalšího mokřadu (viz příspěvky Božické mokřady, Potřebují Božice další mokřad?, Zastavme nesmyslnou akci, Zelená alternativa? Nesmysl!, Vize 2010). Můžu jenom zopakovat svůj názor: Zbytečně vyhozené obecní peníze!
Přijali jsme nabídku firmy Izolace Polná na tepelný audit a zpracování návrhu na zateplení budovy základní školy a I.mateřské školy. Tvrdil ale zastupitel ing. Vařák, že tento postup není nutný, že on má dobré zkušenosti s jinou variantou (začne se výměnou oken a postupuje se po částech, až je celá akce hotová; trvá to sice několik let, ale schůdné to je).
Je to vlastně podobný postup, jaký navrhujeme s dostavbou kanalizace. Na zasedání zastupitelstva jsme však byli, jako již po několikáté, odkázáni do patřičných „radničních“ mezí. Tvrzení, že když zainvenstujeme a doděláme některé větve kanalizace, ztratíme tím 4 mil Kč dotace, prostě nevěříme. Nikdo nám nepředložil věrohodné argumenty. Vše se připravuje tak, aby kanalizace (stejně jako vodovod) patřily sdružení Vodovody a kanalizace a aby se z tohoto svazku nedalo prakticky nikdy vystoupit. Nic jiného v tom není. Nový tajemník svazku ing. Müller se prý snaží a další jednání o dotaci se proto již povedou na úrovni svazku.
Budovat se bude i část komunikace v nové zástavbě za DPS až k domku rodiny Patrika Jandáska. Jak to ale bude vypadat ve skutečnosti, uvidíme až firma předá hotové dílo. Karel Hala upozornil na možná rizika předpokládaného záměru.
A konečně jsme taky schválili prodej malých parcel před domy pana Chodila a ing. Dvořáka. A taky pozemek nad sklepem Lukáši Solařovi.
Ještě snad, že obec dostala svůj podíl z pokuty, kterou dostala společnost ZEVO za nedostatky v provozu bioplynky, že občanské sdružení z Velkého Karlova (podpořené i naším panem starostou) dostalo odpovědi na své stížnosti, které prý otvírají řízení o omezení provozu bioplynky. Taky si občané stěžují na znečištění obce po průjezdu kamionů s jatečnými odpady a starosta ing. Klíč zvažuje návštěvu dr. Kukly (bývalého kolegy-starosty Jevišovic), vedoucího provozu bioplynky.
V závěru jsme se bavili nad tím, kde mají parkovat fotbaloví rozhodčí.
Schválením usnesení bylo zasedání zastupitelstva zakončeno.

Diskutovat
Zobrazit všechny příspěvky

Zaznamenal Ladislav Nevrkla, člen zastupitelstva


 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.
 
Pro zvětšení klikněte na foto.